In de wereld van nu is technologie volop aanwezig en niet meer weg te denken. Aannemelijk is dat onze kinderen later een beroep gaan uitoefenen waar technologie een belangrijke rol speelt. In dat kader bezocht groep 7-8 deze week het duurzaamheidslab in Wiringherlant om kennis te maken met technologie, en daar ook actief mee aan de slag te gaan.


Zo werd er o.a. met kleine ozobots een route uitgestippeld, verschillende stop-motionfilmpjes gemaakt, een robot van Lego 'mindstorms' geprogrammeerd en met een VR bril een ritje in de achtbaan gemaakt.

Een hele mooie start van de techniek/technologie-week van de bovenbouw!

Wat is precies het duurzaamheidslab?
Het duurzaamheidslab is een samenwerking tussen het basisonderwijs (PO) in de Wieringermeer en het Wiringherlant (VO) om samen te werken aan een doorgaande leerlijn technologie. Met dank aan Microsoft (een gulle gift), en een eigen bijdrage van de schoolbesturen, is het duurzaamheidslab tot stand gekomen. Maar wat is het nu precies? Kort samengevat is het een volledig op technologie gericht praktijklokaal waar kinderen op een speelse manier technologie ontdekken en ervaren. De belangrijkste doelstelling is om kinderen van de bovenbouw uit het basisonderwijs en de onderbouw uit het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met technologie en technologische ontwikkelingen.

Er is gekozen voor een centrale plek (Wiringherlant) die voor alle basisschoolleerlingen makkelijk toegankelijk is. Op deze manier raken de kinderen al enigszins vertrouwd met het gebouw en zal ook de overstap naar het voortgezet onderwijs minder groot zijn. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat alle materialen gezamenlijk aangeschaft en gebruikt kunnen worden zodat scholen dit niet ieder voor zich hoeven te doen.

In ontwikkeling
Het duurzaamheidslab en de leerlijn zijn nog volop in ontwikkeling. De ervaringen die we nu opdoen worden gebruikt om de leerlijn aan te scherpen en het aanbod, daar waar nodig, aan te vullen. Het streven is dat de kinderen uit groep 7-8 een aantal keer per jaar een bezoek brengen aan het duurzaamheidslab.
De kinderen uit de lagere groepen maken in onze eigen school kennis met technologie door te werken met de bee-bots en door het maken van slow-motionfilmpjes.

Onderstaande foto’s geven een sfeerimpressie van het duurzaamheidslab.

thumbnail b8b0655e 588a 43ec aec5 c0eb8877e851     thumbnail b8b0655e 588a 43ec aec5 c0eb8877e851