Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken daarbij volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen begrip leren hebben voor elkaar, ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en die van andere mensen.

Naast de kennis- en vaardigheidsdoelen binnen de thema’s staan ook persoonlijke doelen centraal. Het eerste persoonlijke doel waar wij komend schooljaar mee starten is Moraliteit. ‘IK KIES ERVOOR OM DE GOEDE DINGEN TE DOEN’ staat centraal binnen de school. In iedere groep zijn de doelen op kindniveau zichtbaar, dit wordt aangegeven doormiddel van een trap. Het wordt voor kinderen op die manier inzichtelijk waar hun ontwikkeling ligt en vordert.