Iedereen krijgt dagelijks met techniek te maken. Techniek lijkt zo vanzelfsprekend te zijn dat er geen of weinig aandacht aan wordt besteed. Ook op school niet. Wij hebben gebroken met die vanzelfsprekendheid. Wij willen kinderen een realistisch beeld voorschotelen van de betekenis van techniek en technologie. Door op school meer aandacht te besteden aan techniek, leren kinderen hun omgeving beter begrijpen en kunnen zij al op jonge leeftijd ervaren dat technisch bezig zijn leuk en boeiend is. Daarmee kan het negatieve imago van technische beroepen worden doorbroken.

Door middel van techniekonderwijs krijgen de kinderen een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving. Ze krijgen vaardigheden en kennis mee, waar ze hun hele leven plezier van kunnen hebben. De lessen techniek zorgen ervoor dat kinderen ervaren dat je niet alleen leert uit boeken, maar ook van werken met je handen. Door technische klussen te klaren, leren kinderen ondertussen ook allerlei andere dingen, zoals samenwerken, communiceren en creatief denken. Om technieklessen goed de kunnen invoeren op onze school hebben we een techniekcoördinator aangesteld en zijn er teambijeenkomsten voor instructie geweest.

De grootste wens op techniekgebied was de aanschaf van de zogenaamde “TECHNIEKTORENS”. De Techniektorens zijn drie vrolijk gekleurde kasten in de vorm van kasteeltorens waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zitten voor minstens 80 technieklessen voor groep 1 t/m 8. Dankzij een subsidie hebben wij de torens inmiddels kunnen aanschaffen. Daarnaast worden materialen gebruikt zoals: lego technisch lego, Knex en meccano.

techniektoren