Computers in de klas
ICT speelt op onze school een belangrijke rol. Vanaf groep 1 wordt door de kinderen gebruik gemaakt van de computer. We zien de computer als een hulpmiddel bij het leerproces. Ons doel is om de computers te integreren in ons onderwijs. Daarom hebben we er voor gekozen dat er voldoende computers aanwezig zijn in onze school. Op dit moment is de verhouding 1:3 (1 computer voor 3 kinderen). Daarmee zitten we ver boven het landelijk gemiddelde van 1:6 (1 computer voor 6 kinderen). Wat maken vanaf groep 1 gebruik van diverse software om het taal, lezen en rekenen op een speelse manier te oefenen. Daarnaast besteden we gerichte aandacht aan het werken met Word, PowerPoint en Prezi. In de bovenbouw kunnen leerlingen er voor kiezen om hun eigen website te maken.

Mediawijsheid
Steeds meer kinderen maken gebruik van social media. En ook op steeds jongere leeftijd. Als school zijn we ons bewust van het feit dat we kinderen moeten leren om op een juiste manier met social media om te gaan. Dit doen we dan ook in alle groepen. We doen o.a. mee met de ''Week van de Mediawijsheid'' en we maken gebruiken van het ''Diploma Veilig Internet''.

Digitale schoolborden
In alle lokalen hangen digitale schoolborden waardoor de hele wereld heel gemakkelijk de klassen in gehaald kan worden. We maken hier dan ook veel gebruik van on de lessen voor de kinderen interessant te maken. Kinderen gebruiken het digibord zelf ook bij het houden van spreekbeurten en presentaties. Communicatie met ouders In de communicatie met ouders maken we veel gebruik van e-mail en onze website. Op deze manier hebben we 100% zekerheid dat alle informatie bij de ouders terechtkomt en werken we aan onze doelstelling om meer papierloos te gaan werken.