Dagelijks werken we op onze school aan kwaliteitsverbetering. We onderscheiden daarbij basiskwaliteit en eigen kwaliteit. Onder de basiskwaliteit vallen alle eisen die die wet aan een school stelt en waarvan verwacht mag worden dat deze kwaliteit geleverd wordt.

Bij de eigen kwaliteit gaat het om zaken die niet op elke basisschool zichtbaar zijn. Dit zijn schoolspecifieke kwaliteiten waar we als school trots op zijn! Op De Wegwijzer noemen we deze specifieke kwaliteiten PARELS.
Naast het feit dat we trots zijn op deze eigen kwaliteitsaspecten onderscheiden we ons hiermee van andere scholen.

Onze parels: kwaliteit

  • Kanjertraining
  • IPC (thematisch werken)
  • Engels (groep 1 t/m 8)
  • Expliciete Directe Instructie (EDI)
  • Technisch leesonderwijs