In de schoolgids kunt u veel informatie vinden over onze school. In onze schoolgids staat onze missie & visie en hoe de zaken op de Wegwijzer georganiseerd zijn. In ons jaarverslag leest u waar we het afgelopen schooljaar aan hebben gewerkt, welke resultaten we behaald hebben en wat onze plannen voor het huidge schooljaar zijn. 

Schoolgids 2022-2023

Jaarverslag 2021-2022

POS ouderrapport 2021-2022  (versie 2022-2023 komt rond 10 oktober online)


podiumkunsten

                            Een spetterend optreden tijdens onze podiumkunsten