De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld orgaan dat tot taak heeft de medezeggenschap van ouders en personeelsleden bij het bepalen van het bestuursbeleid te garanderen. De raad heeft het recht om bij belangrijke zaken instemming en/of advies te geven. Bij belangrijke zaken kunt u denken aan: het schoolplan, benoemingsbeleid, de schoolgids, de interne organisatie van de school etc. Iedere MR kent een vertegenwoordiging binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Waar de MR zich richt op de school, houdt de GMR zich bezig met de stichting. In de MR van De Wegwijzer hebben twee ouderleden en twee teamleden zitting.

De ouderleden zijn:                                              Het personeel wordt vertegenwoordigd door:
* Annelies van Wordragen (voorzitter)                            * Tineke Brinkmann (notulist)
* Lonneke Veenstra                                                         * Stefanie Tanja

De MR informeert u op school via de nieuwsbrief en via de website van de school.
Klik hier voor het MR reglement.

Het e-mailadres van de MR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De notulen van de MR vergaderingen liggen op school ter inzage.