Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het predicaat is in juni 2022 uitgereikt en geldig t/m schooljaar 2024-2025. Wat ons trots maakt is dat we op dit moment de enige basisschool boven de lijn Amsterdam-Haarlem zijn met het predicaat.

Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen. Deze rol pakken wij nu in eerste instantie binnen onze eigen organisatie (stichting Kopwerk). Uiteraard staan we open voor vragen van andere scholen die meer informatie van ons willen over ons profiel. 

                         137273 ExcellenteSchool logo PO

Het excellentieprofiel
Wij geloven in de kracht van goede leerkrachten die het verschil maken voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Ons profiel is daarom gericht op het dagelijks verbeteren van het onderwijs binnen onze school.

Ons profiel: ''Planmatige kwaliteitszorg als motor voor ontwikkeling, borging en verbinding.''

Waardering van de jury
De jury is onder de indruk van de manier waarop de school het proces van voortdurende verbetering vormgeeft. De manier waarop de school de doelen aan elkaar verbindt en zichtbaar maakt, verdient waardering. Dit en de wijze waarop de school vakoverstijgend werkt, en de leerkrachten en leerlingen eigenaarschap geeft, dienen als voorbeeld voor andere scholen.

De school werkt vanuit de gedachte dat een professioneel team elke dag een beetje beter wil werken. Door een continu proces van evalueren en verbeteren, weet de school de focus van het team op goed onderwijs te houden.

Het team werkt met een zogeheten leerwand, net als met de leerlingen in de klassen. De school vertaalt de doelen van het schoolplan naar jaardoelen. Deze doelen worden vertaald in zogeheten Smart-subdoelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). De school werkt met een samenhangend geheel van instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en te borgen in een sluitende cirkel van evaluatie en verbetering. Leerkrachten werken aan persoonlijke doelen en aan schooldoelen vanuit een basis van vertrouwen en respect.

De school vertaalt deze uitgangspunten naar het onderwijs. Hierdoor ontstaat hoogwaardig onderwijs, waarin de ontwikkeling en het eigenaarschap van de leerling centraal staat.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.